ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2563
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยลูกรังหรือหินผุ จำนวน ๖๐ ลบ.ม. พร้อมขุดคูระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ถนนสายควนสามัคคี - ห้วยรากไม้ หมู่ที่ ๗ ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
2 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
3 เทศบาลตำบลกระโสม ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งกีฬา อบจ.คัพ ครั้งที่๕ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ ที่มีตะกอนดิน หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 364 เมตร และขุดดินเพื่อซ่อมคันเหมืองที่พัง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 43 เมตร พร้อมถางป่าและเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อยตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง) รายการสว่านโรตารี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
7 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยทอนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างขุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
11 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
12 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำกอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
13 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
14 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
15 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ซัมเมิร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
16 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
17 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง  28  กุมภาพันธ์ 2563
18 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งทะเบียน ๘๒-๗๙๔๗ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
20 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันของที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านของ อบต.ท่าหินและหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
22 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (สุนัขและแมว) รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
23 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
24 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2  28  กุมภาพันธ์ 2563
25 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นายทศพร ช่วยเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
26 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
27 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครางการซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
28 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างล้างเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
30 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบดอัดลูกรังลู่วิ่งสนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
31 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
32 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) กองคลัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
33 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
34 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร (กรรไกรตัดตกแต่งต้นไม้) จำนวน 4 ด้าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
35 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
36 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงดำใส่ขยะ) จำนวน 100 กิโลกรัม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
37 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ ทต.บส.420-52-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
38 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
39 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาติดวอล์เปเปอร์ภายในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
40 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างต่อสัญญาจ้างดูแลเว็บไซต์รายปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต. ๒๐๓๒ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
42 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการขุดแนววางท่อประปารดน้ำต้นไม้บึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
43 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
44 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
45 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
46 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
47 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างเหมาตกแต่งริ้วขบวนพาเหรดพร้อมอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
48 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทาสีลูกสับปะรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
49 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
50 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
51 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาย้ายแป้นบาสและนำมาประกอบกลับที่เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
52 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
53 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (คสล.) สายบ้านในไร่ ม.1 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
54 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
55 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
56 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
57 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน - คลองหม้อภู หมู่ที่ 10,4 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,708 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
58 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-030 สายบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
59 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน-พนักงานขับรถกู้ชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
60 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูงกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
61 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 6 รายการ  28  กุมภาพันธ์ 2563
62 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  28  กุมภาพันธ์ 2563
63 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
64 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางปูสุเหร่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  28  กุมภาพันธ์ 2563
65 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
66 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะปันหยี บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
67 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างรถตู้ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
68 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
69 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
70 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
71 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ(กิจกรรมชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่อและไม่ติดต่อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
72 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างติดตั้งกันสาดเมทัสซีสอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
73 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านนางบุหลั่น ศิริเมร์) หมู่ที่ 1 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
74 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (สำนักสงฆ์เขาลูกกลาง) หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
75 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
76 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๓๑ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
77 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
78 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
79 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จัดจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่บูธ(ซุ้ม) ของ อบต.ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา (เทศกาล ลานตา ลันตา ครั้งที่ 17) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  28  กุมภาพันธ์ 2563
80 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13 รายการ (วัสดุประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
81 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแผ่นโลหะสำหรับดันขยะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๓๐๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
82 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
83 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
84 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านกลางน้ำ หมู่ที่ 2  28  กุมภาพันธ์ 2563
85 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน-พนักงานขับรถกู้ชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นายประพจน์ หนูแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
86 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏฺิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นายลาภิศ อักษรทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
87 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองช่าง ห้องประชุม ห้องน้ำหลังอาคารกองช่าง ทางเดินระหว่างอาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นางสาวรุสนี ยงทิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
88 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจำกองการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
89 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปประจำ กองช่่าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
90 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (นายเอกรักษ์ นุราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
91 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2563 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
92 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
93 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)  28  กุมภาพันธ์ 2563
94 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่งเพื่อรักษาเมรุ/ศาลา/โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา ริมแม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๑  28  กุมภาพันธ์ 2563
95 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอำนวยสุข หมู่ ๑  28  กุมภาพันธ์ 2563
96 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
97 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
98 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
99 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยยางทอง หมู่ที่ ๓  28  กุมภาพันธ์ 2563
100 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ  28  กุมภาพันธ์ 2563
101 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.10-002 ถนนสายทุ่งเหรียง- มาบ  28  กุมภาพันธ์ 2563
102 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-030 สายบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
103 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
104 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูงกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. (ซอยร่วมใจ) หมู่ที่ ๓ บ้านไสโป๊ะ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28  กุมภาพันธ์ 2563
105 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  28  กุมภาพันธ์ 2563
106 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยกมะขามหมู่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
107 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  กุมภาพันธ์ 2563
108 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  27  กุมภาพันธ์ 2563
109 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
110 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ามาลัย หมู่ที่ ๖ ตำบลปากน้ำ  27  กุมภาพันธ์ 2563
111 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
112 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กุมภาพันธ์ 2563
113 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1506 อ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
114 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกัน เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
115 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯบริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
116 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กุมภาพันธ์ 2563
117 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
118 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
119 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจีบเจือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
120 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ตามบัญชีราคามาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
121 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานสาธารณสุข เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
122 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กิจการพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
123 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
124 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
125 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
126 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
127 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
128 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
129 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
130 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
131 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
132 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
133 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
134 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420580014 และ 420580015 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
135 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๒-๐๐๐๑ และเครื่องประมวลผลกลาง (CPU) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
136 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
137 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (Printer) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
138 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน กระจกปูโต๊ะทำงาน จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
139 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
140 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
141 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
142 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซ่อมแซมและรักษาครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๒๗๑ สุราษฎร์ธานี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ สำหรับกองช่าง โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
143 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตู้ควบคุม ๓P ๕๐HP จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
144 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
145 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายน้ำตกหินลาดสายใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กุมภาพันธ์ 2563
146 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการปรับปรุงโคมไฟส่องทางเเบบพลังงานเเสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4  27  กุมภาพันธ์ 2563
147 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27  กุมภาพันธ์ 2563
148 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต.สุโสะ ผู้นำชุมชน และแกนนำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  27  กุมภาพันธ์ 2563
149 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง  27  กุมภาพันธ์ 2563
150 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
151 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
152 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
153 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายศรีควนทอง-หัวหมากบน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กุมภาพันธ์ 2563
154 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างรถทัวร์ จำนวน 1 คัน (โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
155 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลเวียงสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
156 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
157 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ (กลุ่มบ้านควนม่วง) หมู่ที่ ๘  27  กุมภาพันธ์ 2563
158 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
159 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองช่าง รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
160 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
161 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
162 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
163 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
164 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
165 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือข้าราชการผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่กลางประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
166 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
167 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
168 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสริมสุข หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กุมภาพันธ์ 2563
169 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุงและทรายเคลือบสารเคมีฟอสโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
170 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
171 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
172 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมรณรงค์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
173 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่ที่ 3 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กยม 970 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
175 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
176 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประดิษฐ์พงษ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กุมภาพันธ์ 2563
177 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบางปูกือลอ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู โดยวิธีคัดเลือก  27  กุมภาพันธ์ 2563
178 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
179 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนังมีระบบฟอกอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
180 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
181 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
182 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
183 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งและเครื่องดื่มเกลือแร่ จำนวน 3 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
184 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์กองช่าง อบต.หน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
185 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
186 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
187 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๑๘นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
188 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
189 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
190 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
191 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
192 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
193 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักซอยแมะแก่ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
194 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างขุดลอกฝายน้ำล้นบ้านสตงท่าสำราญ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ดินขุดลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ความลึกสุทธิ ๓ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๙๙๕ ลบ.ม. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
195 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
196 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายสำหรับการรณรงค์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
197 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลจะรัง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬามัสยิดปิยา หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
198 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี เช่าห้องประชุมสำหรับการอบรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
199 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการขุดลอกคลองสะพานเพชร หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
200 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
201 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 21.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
202 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
203 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
204 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบรายเดือน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
205 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
206 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 10 รายการ เพื่อส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
207 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
208 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาจัดหาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
209 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  27  กุมภาพันธ์ 2563
210 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
211 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
212 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์ของ อบต.ตาเสา ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
213 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
214 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๘ รายการ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคัพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
215 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายหลังบริษัท ๒ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
216 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 24 รายการ (วัสดุประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
217 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
218 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูลาดยางทับแบบพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (PARA AC) หมู่ที่ 4 (ทางออกศาลาเขียว) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
219 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
220 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร จ้างต่ออายุและดูแลเว็บไซต์อบต.นากระตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
221 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกระดาษ เอ 4 (80 แกรม) จำนวน 10 ลัง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
222 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ควบคุมโรคติดต่อ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ชุมชนร่วมใจ ป้องกัน ควบคุมไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
223 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร เช่าเต็นท์ เก้าอี้ พัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กุมภาพันธ์ 2563
224 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
225 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
226 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
227 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
228 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะเหล็กทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
229 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
230 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เก็บเอกสาร ๔ ลิ้นชัก ขนาด ๔๗ x ๖๒ x ๑๓๒ cm. จำนวน ๕ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
231 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนมีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านางพรหม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
232 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
233 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยบ้านกลางเดิม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
234 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
235 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด 120 แอมป์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
236 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม 2563 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศุภศาสตราราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
237 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาประกอบอาหารอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
238 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
239 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
240 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
241 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
242 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยมาโนช หมู่ที่ 5 ตำบคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
243 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดนักกีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 ประเภทประชาชนชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
244 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
245 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
246 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
247 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
248 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำสนาม จำนวน 3 รายการ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
249 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
250 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด เก็บขนขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
251 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำแนวถนนกันไฟและปรับปรุงพื้นที่สวนน้ำจันทน์กะพ้อ จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
252 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
253 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
254 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดนักกีฬา อุปกรณ์การแข่งขัน ถ้วยรางวัล เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
255 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
256 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
257 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำ เครื่องดื่ม ผ้าเย็น เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
258 องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ ภาคใต้ ปัตตานี เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  26  กุมภาพันธ์ 2563
259 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บฉ 57 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
260 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
261 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
262 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยคุ้มหลวง - ช่องมังกร หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
263 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทาสีป้ายสนามกีฬา อบต.สวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
264 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อรูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ ขนาด 27 x 45 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
265 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อบันไดขึ้นลงสำหรับรถยนต์ตู้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
266 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
267 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กุมภาพันธ์ 2563
268 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
269 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
270 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
271 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
272 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุคงทนถาวร กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
273 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
274 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
275 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทาสีป้ายสนามกีฬา อบต.สวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
276 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
277 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารใต้ดิน ระบบเปิด ชุมชนหลบภัย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กุมภาพันธ์ 2563
278 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ท่าโรงช้าง หมู่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กุมภาพันธ์ 2563
279 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
280 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
281 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
282 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ Fuji Xerox P๒๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๒ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
283 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
284 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพด. นมกล่องยู.เอช.ที 200 ซี.ซี. รสจืด (ช่วงปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
285 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
286 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๒๘๔๘ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
287 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  26  กุมภาพันธ์ 2563
288 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๖๔๐ ราชบุรี ตามรายการที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
289 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสายปากมาบ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
290 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Para cape seal สายเจ้าแม่กวนอิม - ชลประทาน หมู่ที่ ๒ รายละเอียด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะลาเสกำหนด)  26  กุมภาพันธ์ 2563
291 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินผุ) เพื่อถมพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลเขาขาว ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,339 ตารางเมตร ปริมาตรหินผุ 22,029 ลูกบาศก์เมตร  26  กุมภาพันธ์ 2563
292 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ปูลาดทับ)สายขุนราษฎร์ หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์  26  กุมภาพันธ์ 2563
293 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
294 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดดอกไม้โต๊ะหมู่ จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
295 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
296 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยหนองคัน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
297 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
298 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในงานราชการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
299 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มหลวง ตอน 2 หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26  กุมภาพันธ์ 2563
300 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนำวน 10 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
301 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
302 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
303 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
304 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนซอยชัยภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
305 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กุมภาพันธ์ 2563
306 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านวังวัว หมู่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กุมภาพันธ์ 2563
307 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มหลวง ตอน 2 บ้านกลาง หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านขวัญพัฒน์ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26  กุมภาพันธ์ 2563
308 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมประตูเหล็กม้วน อาคารศูนย์บริการชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและอาคารพัสดุเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
309 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และห้องประชุมสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
310 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
311 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมประตูกระจกอาคารต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
312 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
313 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (๒๗ กล่อง) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
314 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมยานพาหนะรถราชการ ทะเบียน กจ - 8941 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
315 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน , บ่อพักของท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ลูก , ลูกรังหรือหินผุหลังท่อ คสล.และทรายรองพื้น ท่อ คสล. พร้อมวางแนวท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
316 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างขนขยะติดเชื้อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
317 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
318 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ กว 6936 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
319 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
320 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสาร โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
321 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ขนาด 12x14 นิ้ว จำนวน 200 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
322 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำแผ่นพับ จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
323 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
324 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-8844 กบ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
325 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำแผ่นพับสีโครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
326 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เกาะลันตาใหญ่ หมู่ 6 บ้านคลองนิน ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กุมภาพันธ์ 2563
327 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
328 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
329 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อกระดาษเอ4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
330 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทาสีป้ายสนามกีฬา อบต.สวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
331 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านวังวัว หมู่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กุมภาพันธ์ 2563
332 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสารเข้าเล่มพร้อมเคลือบปก เอกสารขอจัดตั้งอบต.นาโต๊ะหมิงเป็นเทศบาลตำบลนาโต๊ะหมิงและคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลนาโต๊ะหมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
333 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโค๊ะ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-49-0006 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
334 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ท่าโรงช้าง หมู่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กุมภาพันธ์ 2563
335 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงธนาคารใต้ดิน ระบบเปิด ชุมชนหลบภัย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กุมภาพันธ์ 2563
336 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ชุมชนบ้านหัวหรั่ง หมูที่ 8 ตำบลเขาชัยสน กว้าง 5 เมตร ยาว 897 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  26  กุมภาพันธ์ 2563
337 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถดดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน จำนวน 1 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
338 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน,ถ้วยรางวัล,เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์,ชุดนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
339 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
340 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
341 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในเขตตำบล จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
342 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
343 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดไม้ดอก ไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
344 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยน รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคอนเทรนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๕๙๐ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
345 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
346 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
347 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ  26  กุมภาพันธ์ 2563
348 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ  26  กุมภาพันธ์ 2563
349 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กุมภาพันธ์ 2563
350 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
351 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
352 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่11 บ้านนิคมสามัคคี (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
353 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายนบกุย-ควนทัง หมู่ที่๑-๕ ตำบลคลองปราบ  25  กุมภาพันธ์ 2563
354 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
355 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งทือ - หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
356 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุกีฬา  25  กุมภาพันธ์ 2563
357 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
358 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
359 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
360 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.และท่อระบายน้ำตั้งแต่ซอยเทศบาล 21 (บุญช่วย) ถึงซอยเทศบาล 24  25  กุมภาพันธ์ 2563
361 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
362 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซ็นติเมตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
363 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
364 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
365 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
366 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72001 สายหนองพรหม-ทุ่งระยะ บ้านควนพัฒนา หมู่ที่ 2,1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
367 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
368 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
369 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการตามโครงการเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
370 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
371 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ80025สายยายอี๊ด หมู่ที่ 5 ตำบลท่ายาง จำนวน 2 ช่วง  25  กุมภาพันธ์ 2563
372 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
373 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
374 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาเช่าชุดเชียร์ลีดเดอร์และชุดเดินขบวนพาเหรด จำนวน ๒๒ ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
375 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
376 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
377 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
378 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ 72003 สายวัดสวี-ควนสวี หมู่ที่ 1 ตำบลสวี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
379 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
380 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
381 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
382 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
383 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายชื่ออะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
384 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
385 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
386 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร OKI-๔๗๒) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
387 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับผู้ฝึกสอนและควบคุมนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ จำนวน ๒๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
388 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะยกเททะเบียน บบ 9704 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
389 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
390 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลบางปู  25  กุมภาพันธ์ 2563
391 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ เสาไฟฟ้าสูง ๙ เมตร พร้อมติดตั้ง กิ่งเดียวโคมไฟฟ้า ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๙ ต้น บริเวณด้านหน้าโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
392 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
393 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถบัสประเภทไม่ปรับอากาศ (พัดลม) ขนาด ๖๐ ที่นั่ง พร้อมประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กปฐมวัย ศพด.อบต.มะรุ่ย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Nemo Dolphins Ba  25  กุมภาพันธ์ 2563
394 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
395 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
396 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
397 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
398 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
399 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
400 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพานพุ่ม พานธูปเทียนแพ ธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
401 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซัมเมิร์สและวาล์วน้ำ ประปาจุดบ้านภิรมย์ภักดี 2 หมู่ที่ 10 ต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
402 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
403 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า  25  กุมภาพันธ์ 2563
404 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
405 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ (ตู้สาขา) ตามหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๓-๕๘-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
406 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
407 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางนอกรถยนต์ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
408 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อผ้าโทเร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
409 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
410 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
411 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำแก้ว - มัสยิด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
412 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๑ สายหาดใน-ดอนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ตำบลรับร่อ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ  25  กุมภาพันธ์ 2563
413 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
414 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
415 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
416 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 จำนวน 1 ผืน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
417 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 500 คน ๆ ละ 35.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
418 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
419 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๖  25  กุมภาพันธ์ 2563
420 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
421 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
422 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างและบุกเบิกถนนลูกรังสายห้วยน้ำแก้ว - ควนผึ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
423 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
424 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
425 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กข ๗๗๙๗ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
426 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
427 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
428 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
429 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหินแท่น หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
430 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
431 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงลานทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
432 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาวัวพลัด - คลองทัมมัง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
433 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะเทียน 80-3338 รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
434 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
435 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
436 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยราชครู หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
437 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมด้วยผ้าคลุม โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
438 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
439 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๔๐๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
440 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
441 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.คลองพา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
442 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมด้วยผ้าคลุม โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
443 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมด้วยผ้าคลุม โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
444 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๔๐๐๒ สายสวนใต้-กรายทอง หมู่ที่ ๙ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวด  25  กุมภาพันธ์ 2563
445 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
446 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยน้าพล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
447 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ โครงการแข่งชันกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
448 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
449 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
450 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
451 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
452 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
453 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กง พังงา 5789 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
454 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
455 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
456 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างผูกผ้าระบายบริเวณพื้นที่รับเสด็จและเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่าน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
457 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะขาวพับอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
458 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฤทธิพร 2 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
459 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
460 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มนิรภัย และความปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
461 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
462 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งสาย Ac Power สายดิน ระบบเครื่องขยายเสียงอาคารประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
463 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อบิลน้ำมัน จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
464 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาพนักงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
465 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาทำการปรับปรุงเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม (ห้องปฐมวัยปีที่ 1) โดยการรื้อแผ่นยิบซั่มบอร์ด (รักษาโครงสร้างเดิมไว้) และติดตั้งแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.202.40 เมตร หนา 4 มม. แทน พร้อมทาสีเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
466 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมและจัดทำโครงการ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟและการจัดผลิตภัณฑ์กาแฟ ในวันที่ 26 ก.พ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
467 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
468 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารร้านค้าจุดชมวิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
469 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
470 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างต่อเติมชานพักท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
471 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมบำรุง รถตักหน้า - ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
472 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ห้องสำนักปลัด) รหัสครุภัณฑ์ ปพ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๕ และ ปพ ๔๒๐ ๕๗ ๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
473 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
474 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อพร้อมเปลี่ยนล้อยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๓๔ กระบี่ จำนวน ๑๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
475 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
476 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
477 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
478 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุสำนักงาน  25  กุมภาพันธ์ 2563
479 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร  25  กุมภาพันธ์ 2563
480 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายปันแต - ช่องหลวน หมู่ที่ 5,11 จำนวน 2 ช่วง  25  กุมภาพันธ์ 2563
481 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
482 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
483 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งทือ - หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
484 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 5635 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
485 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
486 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
487 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยถุน - บ้านท่าเฟือง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
488 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร เช่าเต็นท์ , ไฟส่องสว่าง , พัดลม และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
489 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่11 บ้านนิคมสามัคคี (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กุมภาพันธ์ 2563
490 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
491 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างซ่อมแซมประตูและเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
492 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาปูกระเบื้องพื้นทางเดินระหว่างอาคาร ศพด.บ้านคลองพา หมู่ที่ 4 ต.คลองพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
493 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
494 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
495 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๒๗,๔๑๖-๕๙-๐๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
496 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
497 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
498 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
499 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
500 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขอบคันหิน ฝาบ่อพักพื้นที่ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
501 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
502 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
503 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดแม่พิมพ์ภาพ (NPG 28 DRUM UNIT) พร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
504 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเขาดิน เขาวัวพลัด หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
505 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 2220 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กุมภาพันธ์ 2563
506 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
507 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
508 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
509 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายวัดบางขยะ ม.2 ( แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 - สะพานคลองกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
510 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานสาธารณะภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
511 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
512 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
513 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดนักกีฬาสำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟัตบอลมวลชน อำเภอคุระบุรีคัพ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
514 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา เวชภัณฑ์ ,อุปกรณ์เวชภัณฑ์ ,อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอคุระบุรีคัพ ประจำปี 2563  24  กุมภาพันธ์ 2563
515 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง นักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
516 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
517 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
518 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
519 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์สาธิตสำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
520 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปลายสายส่งเกาะยาว เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
521 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนภายในตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
522 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
523 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
524 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างย้ายยูนิคทันตกรรม ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
525 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
526 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง. ถ.50-002 สายหนองใหญ่-ห้วยลึก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหว้าน ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
527 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ ถ 17-030 สายบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
528 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0017 (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
529 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0014 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
530 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
531 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
532 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อเวชภัณฑ์ โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
533 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
534 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ประจำปี (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
535 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเพื่อเลี้่ยงเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดเวาะหะยี หมู่ที่่ ๒ ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
536 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลหล่อยูงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา(โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
537 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไท จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
538 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
539 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) พร้อมฝาปิด ซอยสุขสำราญ หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
540 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุแบบวัสดุสิ้นเปลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
541 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
542 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน (การประดิษฐ์กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน)  24  กุมภาพันธ์ 2563
543 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตอหลัง งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
544 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคาร อบต.ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
545 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
546 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเลียบวัดตะเคียน-บ้านนางหนับ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
547 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบางน้ำเค็ม (บริเวณแยกสายแมคเบย์-คลองบางน้ำเค็ม) หมู่ที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
548 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
549 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
550 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4055 พังงา เนื่องจากเหล็กตัวถังและเหล็กโครงสร้างผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
551 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจากสายไฮดรอลิคชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
552 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6462 พังงา เนื่องจากเช็คระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
553 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดตันหยงดาลอ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  24  กุมภาพันธ์ 2563
554 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
555 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1506 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
556 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
557 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ของส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
559 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
560 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา (ลานกีฬา-บ้านนายประภัย ทนงาน) หมู่ที่ ๒ ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
562 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4550 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
563 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อดอกไม้ประดับและผ้าคลุมโต๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
564 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเบนซินและแก๊ส (แอล พี จี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
566 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสารเคมีดับเพลิง ชนิดผงแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
567 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
568 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงยกระดับถนนลงหินคลุก สายหลังบริษัท ๑ หมู่ที่ ๖ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานีจำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
569 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
570 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลรับสมัครนักเรียน จำนวน 2 ป้าย (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
571 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะคันเล็ก หมายเลขทะเบียน 81-3735 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
572 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-52-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
573 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลแบบที่ 1 , เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี , เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 AV  24  กุมภาพันธ์ 2563
574 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
575 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
576 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา เนื่องจากล้อหน้าด้านซ้ายรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
577 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
578 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างติดตั้งม่านกรองแสงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
579 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท 7001 สฎ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
580 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องเรียน ศพด.ร.ร.บ้่่านควนเนียง ขนาด 36,000 บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
581 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนเนียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
582 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อยาเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
583 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
584 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
585 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านควนเนียง (ของสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
586 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
587 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
588 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา เนื่องจากล้อหลังด้านซ้ายเส้นในรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
589 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3252 พังงา เนื่องจากล้อหลังด้านขวาเส้นในรั่ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
590 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
591 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลตำบลหารเทาหมู่ที่ 7 ตำบลหารเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
592 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายราชวัง-น้ำใส (จุดที่ ๕) ขนาด ๑.๘๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘ เมตร ชนิด ๑ ช่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
593 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
594 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อสื่อและวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตือระ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
595 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
596 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อเข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
597 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
598 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
599 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลขนาด 13เมตรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
600 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
601 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา เนื่องจากแอร์ไม่เย็นและมีเสียงดัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
602 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๑ , ๑๒ , ๒๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๔๑ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
603 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
604 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
605 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สายแลนด์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
606 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
607 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อปากากา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
608 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
609 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
610 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
611 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด 6 ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ 005 51 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
612 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
613 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
614 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้่างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
615 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารของโรงเรียนบ้านช้างตาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
616 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
617 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
618 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
619 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อ HINO รุ่น MEGA (สีเขียว) ขนาด ๖ ล้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕ ๕๑ ๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
620 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเข้าศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ตำบลบางชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
621 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
622 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
623 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
624 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
625 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
626 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันของเด็ก ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
627 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 (หมู่ที่ 2) ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
628 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งวัวแล่น ซอย 1 หมู่ที่ 8 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
629 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางนา หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 (หมู่ที่ ๔) ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
630 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
631 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อบต.ตะปาน หมายเลขทะเบียน ผก 4450 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
632 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนสามัคคีธรรมาราม หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
633 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
634 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา จ้างโค่นต้นไม้บริเวณโรงสูบน้ำสระนิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
635 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเหนือคลอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
636 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  24  กุมภาพันธ์ 2563
637 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านหัวเขา 1 และ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
638 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
639 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
640 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
641 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านท่าเขา ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  24  กุมภาพันธ์ 2563
642 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุดินถมและวัสดุคัดเลือก) พร้อมเกลี่ยตกแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
643 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  24  กุมภาพันธ์ 2563
644 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำประปา หมู่ที่ ๑ (หน่วยหนองเสม็ด) ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
645 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
646 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
647 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1172 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
648 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทสะระอุทิศ หมู่่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
649 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนท่อประปาบ้านปลายแพง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
650 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  กุมภาพันธ์ 2563
651 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงธนาคารใต้ดิน ระบบเปิด ชุมชนหลบภัย หมู่ที่ 6  24  กุมภาพันธ์ 2563
652 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความมั่นคงในการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปลายสายส่งเกาะยาว เทศบาลตำบลเกาะยาว จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
653 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนสายวัดบางขยะ ม.2 ( แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 - สะพานคลองกรูด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
654 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลสินปุน (ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬา) หมู่ที่ 2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
655 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศิลป์ชัย-ไสดงใน หมู่ที่7 บ้านหนองศิลป์ชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24  กุมภาพันธ์ 2563
656 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านวังวัว หมู่ที่ ๑  24  กุมภาพันธ์ 2563
657 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ตง.ถ.85-003 สายชายเขา หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งปาหนัน ตำบลลิพัง  24  กุมภาพันธ์ 2563
658 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ท่าโรงช้าง หมู่6  24  กุมภาพันธ์ 2563
659 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านวังวัว หมู่1  24  กุมภาพันธ์ 2563
660 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยาเวชภัณฑ์  24  กุมภาพันธ์ 2563
661 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งทือ - หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2  24  กุมภาพันธ์ 2563
662 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึง บริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตำบลราชสถิตย์ อำ  24  กุมภาพันธ์ 2563
663 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน อาจารย์ นิพนธ์ จิตเที่ยง หมู่ที่ 7  24  กุมภาพันธ์ 2563
664 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2563
665 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน ๙ รายการ เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กุมภาพันธ์ 2563
666 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนคอนกรีต/ถนนลาดยาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
667 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 ค่ัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
668 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวงปล่องบ่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
669 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขุดลอกเหมืองน้ำเลียบถนนสายต้นยอม-ควนโก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
670 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อเครื่องพิมพ์ เเบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
671 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
672 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง.5091 ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
673 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ซอยทุ่งต้นโหนด หมู่ที่ ๔ บ้านบางดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
674 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
675 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0011 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
676 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๓๓๒๔ พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
677 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อไขไก่ เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
678 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมยานพาหนะรถราชการ ทะเบียน กจ - 8941 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
679 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำพรมทอหน้ากว้างลูกฟูกพร้อมปูในอาคารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
680 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาปรับคันดินเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  21  กุมภาพันธ์ 2563
681 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
682 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  21  กุมภาพันธ์ 2563
683 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้พิการ จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
684 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาลุงดำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
685 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๙-๓-๑๒ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมบูรณ์ประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
686 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนช้างหัน หมู่ที่ ๖ บ้านพรหมรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
687 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนราชา-คลองฮาย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
688 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.43-001 สายสี่แยกทุ่งคา-บ้านถ้ำสิงห์หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,550 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 สาย ด้ว  21  กุมภาพันธ์ 2563
689 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.43-001 สายสี่แยกทุ่งคา-บ้านถ้ำสิงห์(ตอน 2) หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา กว้าง 6 เมตร ยาว 2,056 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1  21  กุมภาพันธ์ 2563
690 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ซอยทุ่งต้นโหนด หมู่ที่ ๔ บ้านบางดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
691 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาลุงดำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
692 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน  21  กุมภาพันธ์ 2563
693 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
694 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลโครงการมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
695 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินการโครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
696 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการโรคมือเท้าปาก ในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
697 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
698 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
699 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
700 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
701 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
702 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าแบบวัสดุสิ้นเปลือง งานการศึกษา สำนักปลัด (ปลั๊กสามตา ขนาด ๑๐ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
703 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายควนราชา-คลองฮาย หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
704 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
705 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
706 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
707 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
708 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
709 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
710 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กจ ๓๘๘ ชุมพร ระยะทางปัจจุบัน ๑๘๙,๑๕๑ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
711 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
712 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
713 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563) จำนวน 400 ชุด รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
714 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
715 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธารทอง ๑ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
716 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
717 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และ เครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
718 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
719 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
720 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการปรุงอาหารกลางวัน ศพด.บ้านเนินสำราญ เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
721 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๙-๓-๑๒ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมบูรณ์ประชาสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
722 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
723 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
724 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1392 ชุมพร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
725 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างอนุมัตินำรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท - 5688 ชุมพร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย พร้อมตรวจเช็คสภาพทั่วไปและเปลี่ยนอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
726 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
727 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซื้อแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฏร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
728 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายจำรูญ หมู่ที่ 7 ตำบลขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
729 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายบูรณ์ หมูท่ี่ ๖ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
730 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
731 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0180 ศพด.ต.ทุ่งมะพร้าว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
732 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
733 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
734 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจด้วยวิธี Liquid-based cytology จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
735 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดเตรียมอาหาร ผลไม้หรือขนมหวาน น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
736 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปตำบลจะรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
737 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
738 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
739 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
740 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเครื่อง รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
741 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อประปาบึงนามะพร้าว) หมู่ที่ ๑ ต.น้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
742 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๓๗๐๑ กบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
743 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างการบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohprathong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
744 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
745 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โครงการบริหารบริหารจัดการขยะ กิจกรรม Big Cleaning Day Kohpratong โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
746 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
747 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
748 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
749 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
750 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
751 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
752 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยควนช้างหัน หมู่ที่ ๖ บ้านพรหมรังสิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
753 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
754 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-๕๓๒๔ พังงา ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
755 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาเช่ารถมินิบัสปรับอากาศ ตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
756 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๓๘๐ ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๒ จำนวน ๔ รายการ (พร้อมค่าบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
757 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มกรองแสงเต็มบาน (รถบรรทุกเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๗๓ พังงา) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
758 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค - ๕๓๒๔ พังงา) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
759 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง และวัสดุอุปกรณ์สำหรับรักษาความสะอาด ตามโครงการรักษ์ชายหาดสวนสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
760 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
761 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
762 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล ระบบประปาเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
763 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำป้ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
764 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างงเหมาเช่ารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
765 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม (ชุดสาธิตทำถังดักไขมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
766 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำป้ายแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
767 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
768 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างถ่ายเอกสารการอบรมและเอกสารการประเมินโครงการโรคมือเท้าปาก ศพด.บ้านท่าน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
769 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการทำป้ายรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัํฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
770 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-6435 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.003-48-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
771 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-60-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
772 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-54-0026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
773 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 36 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
774 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมารถยนต์รับจ้างประจำทาง จำนวน ๔ คัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
775 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
776 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาคร หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กุมภาพันธ์ 2563
777 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
778 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันขาดสารไอโอดีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
779 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างค่าจ้างออกแบบและรับรองแบบแปลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
780 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
781 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการเพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กุมภาพันธ์ 2563
782 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
783 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ -ถังขยะ จำนวน 20 ถัง -ปุ๋ยใส่ต้นไม้ 8-24-24 จำนวน 2 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
784 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  20  กุมภาพันธ์ 2563
785 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
786 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง - เกาะทวด หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
787 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 2817 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
788 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
789 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลคึกคัก ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
790 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลคึกคัก จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
791 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนในตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
792 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปและครบเช็คระยะทาง ๓๙๖,๘๔๔ กิโลเมตร รถยนต์สำนักงาน ทะเบียน กข ๕๕๒๙ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
793 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
794 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองคลังและภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
795 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
796 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
797 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
798 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-5534 สฏ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
799 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
800 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
801 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
802 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
803 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้าเมือน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.34069 หมู่ที่ 10 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก  20  กุมภาพันธ์ 2563
804 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
805 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
806 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
807 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-บ้านยามิด หมู่ที่ 3 ต.ลิพัง อ.ปะเหลีียน จ.ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
808 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
809 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
810 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 8405 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
811 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-๙๕๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
812 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลที่จอดรถขนาด ๐.๔๐x๐.๘๐ ซม. จำนวน ๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
813 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดเตรียมรถบัสปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
814 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
815 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
816 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
817 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพทั่วไปรถทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (ตามระยะทางปัจจุบัน ๘๗,๘๔๔ กิโลเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
818 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๕๐-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
819 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
820 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
821 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำเล่มเทศบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
822 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง วัสดุไฟฟ้า (กองช่าง)  20  กุมภาพันธ์ 2563
823 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
824 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซ่อมแซมมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  20  กุมภาพันธ์ 2563
825 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนซีลกระบอกช่วยยก รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค ๕๑๖ ชุมพร จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
826 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางเหนือ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาวรวม 298 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,490 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  20  กุมภาพันธ์ 2563
827 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
828 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
829 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
830 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
831 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่11 บ้านนิคมสามัคคี  20  กุมภาพันธ์ 2563
832 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง หมู่ที่11 บ้านนิคมสามัคคี (จ่ายขาดเงินสะสม)  20  กุมภาพันธ์ 2563
833 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นชพถ.80010สายบางคอย-ทุ่งคาน้อยหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทางยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร  20  กุมภาพันธ์ 2563
834 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
835 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
836 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้รับรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
837 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
838 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๔๐๗ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
839 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
840 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเปลี่ยนสารกรองพร้อมล้างหอถังประปาทั้งระบบ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
841 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - ๙๒๕๙ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
842 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประตูพลิก องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
843 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำแผ่นป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
844 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหินสองก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
845 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนไฟท้าย รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต ๙๗๗๘ ชุมพร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
846 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงภูมิทัศน์เขาต่อยไห หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกียบ ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
847 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
848 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเพชรเกษม-ควนมณี ม.5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
849 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
850 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อมาตรน้ำ จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
851 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
852 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
853 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจัดทำที่คัดแยกขยะ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
854 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์คอนกรีตสายทอนนายแสง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร  20  กุมภาพันธ์ 2563
855 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
856 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา  20  กุมภาพันธ์ 2563
857 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.51-002 สายบ้านวังมวง-บ้านนานอน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 8 บ้านวังมวง - หมู่ที่ 4 บ้านนานอน ตำบลนาท่ามใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
858 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายดอนปู่ตา) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
859 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
860 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
861 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
862 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ HP ๑ เฟส พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านทับควาย ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
863 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ HP ๑ เฟส พร้อมตู้ควบคุม หมู่ที่ ๓ (มัสยิดบ้านหัวนอน) ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
864 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อโครงการจัดซื้อคูเลอร์เก็บกรองน้ำ จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
865 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังหมู่บ้าน หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
866 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ของ รพ.สต.บ้านสัมปัง  20  กุมภาพันธ์ 2563
867 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 274 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
868 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
869 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เหนือคลอง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
870 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
871 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำประกาศนีบัตร จำนวน ๑ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
872 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
873 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง ( เก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
874 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ ทต.บส.420 - 52 - 0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
875 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
876 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อเครื่องเล่นชิงช้าหนูน้อย จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
877 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนประตูภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
878 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
879 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล และ สติ๊กเกอร์ โครงการแข่งขันกีฬาอบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่23 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
880 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา อบต.ทุ่งมะพร้าวสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่23 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
881 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
882 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านราวอ-โบะบุ ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
883 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เคาน์เตอร์บริการประชาชนพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
884 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
885 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการตามโครวการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
886 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
887 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
888 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
889 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
890 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
891 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา เนื่องจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
892 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายสติ๊กเกอร์สำหรับในการเดินขบวนพาเหรด จำนวน ๑๖ ป้าย ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
893 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถด้านหลัง จำนวน 4 เส้น) เพื่อใช้เปลี่ยนสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-6921 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
894 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
895 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๕๕๕ ลิตร สำหรับเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๒ เครื่อง เนื่องในโครงการเมาว์ลิดกลางตำบลทรายขาว ครั้งที่ ๑๒ ปีฮิจเราะฮ์ศักราช ๑๔๔๑ (ประจำปี ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
896 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
897 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
898 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ปรับปรุงถนน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านคลองกำ สายท่าเล-แหลมขาม บริเวณท่าเทียบเรือแหลมขาม  20  กุมภาพันธ์ 2563
899 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
900 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัดท่ายางกลาง หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 1,210 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กุมภาพันธ์ 2563
901 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน ได้แก่ เก้าอี้พลาสติก จำนวน ๖๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กุมภาพันธ์ 2563
902 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
903 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
904 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
905 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าซุปเปอร์ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
906 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
907 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
908 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
909 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายอำพล ไทยฤทธิ์) หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
910 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นายทองสุข กันทะนันท์) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
911 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมท่อจ่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
912 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
913 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายราษฎร์ภักดี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
914 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
915 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางสมสมัย ยมโดย) หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
916 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์ซูซูกิ หมายเลขทะเบียน บน 2296 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
917 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 235 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
918 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
919 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อโต๊ะเสริมข้าง จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
920 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางนารถ แสวงกิจ) หมู่ที่ 5 ตำบลโ่คกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
921 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
922 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
923 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (นางเหวียง ว่องการ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
924 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุซ่อมแซมความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
925 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำเสาปักธง และกล่องเหล็กใส่ถุงขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
926 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทาสี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
927 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทาสีซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
928 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
929 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องเขียนประกอบการฝึกอบรม จำนวน 103 ชุด ประกอบด้วย สมุด ปากกา ดินสอ และซองใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
930 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและแผ่นพับให้ความรู้โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
931 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีฝาปิด โครงการคัดแยกขยะต้นทางตำบลวัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
932 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
933 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
934 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
935 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๑) งานการศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
936 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์และเมาส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
937 จ้างซ่อมเเซมท่อระบายน้ำซอยต้นยาง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ จุด (รายละเอียดตามที่ อบต.เกาะยาวน้อยกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
938 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ สำหรับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
939 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
940 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
941 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
942 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ตำบลรับร่อ จำนวน ๔,๔๐๐ ตัว (โดยประมาณ คิดจากฐานข้อมูลเก่า) คิดเพียง ๔,๐๐๐ ตัวๆละ ๓ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
943 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเครื่อง รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
944 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายซอยบางนุ -บางใส หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,400 ตาราเมตร หมู่ที่ 6 บ้านบางนุ ตำบลกะไหล รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ 13/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
945 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะไหล หมู่ที่ ๕ บ้านเหนือ ตำบลกะไหล รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
946 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จรูป จำนวน 1.50 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในโครงการขุดลอกหน้าฝายหนองตอเสียด หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
947 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
948 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๑๒-๓-๙ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
949 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ขุดลอกคลองหนองแช่ดาน หมู่ที่ 2,8,9,11,12 มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 115,720 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ่จังหวัดชุมพร  19  กุมภาพันธ์ 2563
950 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
951 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
952 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
953 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
954 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาวางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๒๘๐ เมตร , ท่อ PVC ขนาด ๔ นิ้ว ระยะทาง ๗๒๐ เมตร รวมระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร บ้านหาดในหมู่ที่ ๒ ตำบลรับร่อ อำเภอแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
955 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการ งานแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
956 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
957 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
958 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กจล 443 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
959 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
960 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
961 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
962 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
963 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
964 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ๑๒-๓-๙ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
965 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถรับจ้าง จำนวน 6 คัน เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
966 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
967 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
968 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางเนียง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
969 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บม-3409 ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขครุภัณฑ์ บม.013-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
970 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
971 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ประจำในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
972 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุ ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
973 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 3 มื้อ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 มื้อ ตามโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ?ผลิตตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล? ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
974 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กวต 651 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
975 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายควนหัวนอน-ปากบางสร้าน หมู่ที่ 1-6-9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
976 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเครื่อง รถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๙๒๗ ชุมพร จำนวน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
977 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ?ผลิตตะกร้าและกระเป๋าจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล? จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
978 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
979 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
980 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้อวัสดุตามโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่  19  กุมภาพันธ์ 2563
981 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
982 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปาขนาด 3 นิ้ว หน้าบริษัทเบสช้อย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
983 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
984 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อทรายถมและหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
985 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญศรีทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
986 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  19  กุมภาพันธ์ 2563
987 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง  19  กุมภาพันธ์ 2563
988 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาราเซาะ หมู่ที่ 1 บ้านสวนนอก  19  กุมภาพันธ์ 2563
989 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จัดซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า(inverter)  19  กุมภาพันธ์ 2563
990 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตู้เหล็ก จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
991 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
992 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
993 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ของสำนักงาน หมายเลขทะเบียน กบ ๘๔๙๕ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
994 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
995 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
996 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
997 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
998 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างค่าเรือรับส่ง โครงการอบรมวิธีการป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
999 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านประดู่งาม ตำบลบางหมาก เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1000 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายนานาค-คลองฮาย หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1001 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดซุ้มนิทรรศการ ตามโครงการพระแสงรำลึก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพระแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะปิงปอง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1004 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างอบรมวิธีการป้องกันและการดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าตลิ่งชันฝั่งซ้าย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพร-บ้านนายเจียม หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1011 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1012 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1013 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมห้องน้ำในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านส้องและระบบประปาของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมวิธีป้องกันและดับไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1016 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1017 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงผ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบุกเบิกถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสงโสม หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ๑๒-๓-๙ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ บ้านปลายควน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ๑๒-๓-๙ เขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ บ้านสี่แยกคลองศิลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1022 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามัคคีร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบุกเบิกถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสงโสม หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ ซอยตาตอม หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยสุวรรณสันติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุ ซอยตาตอม หมู่ที่ ๑๓ บ้านบกหุ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังครก หมู่ที่ ๗ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าหิน-บ้านดอนตาเหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1032 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.51-037 ถนนสายห้วยตอ - ทุ่งร็อค หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กุมภาพันธ์ 2563
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังครก หมู่ที่ ๗ ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านควนนกหว้า ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าตาล หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๓,หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กุมภาพันธ์ 2563
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1037 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำไวนิลและของที่ระลึก เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ ของเทศบาลตำบลเคียนซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบาบอเปาะจิ หมู่ที่ 5 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18  กุมภาพันธ์ 2563
1040 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อยางนอกรถยนต์พร้อมเปลี่ยน ขนาดยาง ๒๖๕/๖๕ R ๑๗ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์อื่น ระบบไฟฟ้า (เครื่องปั๊มน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรง 220 V. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาทำทางลาดธรณีประตู ทางเข้าพระบรมธาตุสวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายมูฆอมาแซ หมู่ที่ ๑ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18  กุมภาพันธ์ 2563
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรุปุปาเหะ หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18  กุมภาพันธ์ 2563
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการเสริมผิวถนนหินคลุก สายจิมะ - มุสตอปา หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18  กุมภาพันธ์ 2563
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค รหัส ๔๑๖-๕๕-๐๐๑๘) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บต 4302 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1050 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน เป็นเวลา ๗ วัน (โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของ อบต.ควนโดน) โดยวิธีเฉพาะ  18  กุมภาพันธ์ 2563
1051 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านนายแผน - ถ้ำพระ หมู่ที่๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี  18  กุมภาพันธ์ 2563
1052 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านในสวน ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1054 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซ่้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน  18  กุมภาพันธ์ 2563
1055 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (โครงการในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1056 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1059 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1060 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอื่น วัสดุประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1061 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติกเก็บเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1062 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1063 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1064 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1066 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1068 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ PC220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรมและกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๘ รายการตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบปรระมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1070 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1071 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1072 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1073 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1074 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพันวาล1-ผาเปิดใจ ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ  18  กุมภาพันธ์ 2563
1075 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดประตู หน้าต่าง บ้านพักข้าราชการ จำนวน ๕ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในบ้าน หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1078 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1079 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายแซะงาม - แม่โมกข์ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1080 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1081 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1082 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1083 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1084 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  18  กุมภาพันธ์ 2563
1085 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1086 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1087 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง หมู่ที่ 7 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1088 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาหอม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  18  กุมภาพันธ์ 2563
1089 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1090 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1091 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าเฟือง - กำสน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1092 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๒ ศูนย์  18  กุมภาพันธ์ 2563
1093 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563  18  กุมภาพันธ์ 2563
1094 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นวังปราง หมู่ที่ 7 สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1095 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนหว้า - บ้านเขาล้าน หมู่ที่ ๔,๕ ตำบลครน กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1096 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1097 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนสามัคคี - แพรกเนียง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลครน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1098 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากเดิม บริเวณสวนนายพรชัย ประภามณฑล ถึงบริเวณโรงแกลบเก่า ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื  18  กุมภาพันธ์ 2563
1099 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.15007 สายสมประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1100 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตลาดสี่แยก-หน้าด่าน หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1101 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายตามี หมู่ที่ 10 ต่อหมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1102 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1103 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1104 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1105 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาดิน หมู่ 19 เชื่อต่อหมู่ที่ 4 ตำบลละแม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1106 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาดิน หมู่ 19 เชื่อต่อหมู่ที่ 4 ตำบลละแม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1107 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1108 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1109 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1110 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการจัดทำ ดูแลเว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านลูกไก่-บางพูด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำบาดาลแบบจม ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อม Control Box ฝาครอบบ่อ สายไฟและอุปกรณ์ต่อท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1113 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาดิน หมู่ 19 เชื่อต่อหมู่ที่ 4 ตำบลละแม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รหัสครุภัณฑ์ 020-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์และบริการพื้นที่บนอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1119 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ ทะเบียน กร ๕๗๙ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมารถทัวร์ไป - กลับ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1124 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อถังน้ำ ขนาด 2,000 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการรถขนขยะมูลฝอย ในที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1128 ซื้อหมึกปริ้น วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขพัสดุ 420-55-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภู่ระหงษ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๓๕๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1134 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1136 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กค ๕๑๙๐ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายนาพญา-บางมั่น หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1142 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1145 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-55-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1146 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำ(ถัง) น้ำแข็ง สำหรับใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ประกอบอาหาร จำนวน ๒ รายการตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามพระราชดำริเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  18  กุมภาพันธ์ 2563
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ปั๊มบาดาล  18  กุมภาพันธ์ 2563
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายเชียงใหม่ -วังทะ หมู่ที่ ๗ บ้านเชียงใหม่ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน เลขที่๑๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี มิเตอร์น้ำ จำนวน 60 ตัว  18  กุมภาพันธ์ 2563
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1153 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1154 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ ๓๙-๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล้อ-หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งคา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทรายขาว อำเ  18  กุมภาพันธ์ 2563
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1156 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างประกอบชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (โครงการในพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุอุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถมหลุมบ่อโดยใช้ลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (สำหรับซ่อมแซมน้ำประปาสายหลัก 5 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดเก็บแก้วน้ำสำหรับเด็ก สำหรับใช้ใน ศพด.บ้านเขาเทียมป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ เครื่องเล่นยีราฟสไลด์ลื่น สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเทียมป่า  18  กุมภาพันธ์ 2563
1163 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างรื้อและล้างเปลี่ยนทรายกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ๓ จุด อยู่สายพังหัน หมู่ ๔ (ทางไปสวนนายฉลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  18  กุมภาพันธ์ 2563
1168 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ลิพัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี น้ำมันเบนซินและแก๊ส (แอล พี จี)  18  กุมภาพันธ์ 2563
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี สารเคมีดับเพลิง ชนิดผงแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์  18  กุมภาพันธ์ 2563
1172 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ดอกไม้ประดับและผ้าคลุมโต๊ะ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  18  กุมภาพันธ์ 2563
1174 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1  18  กุมภาพันธ์ 2563
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการถมดินปรับระดับรองรับอาคารแสดงวัตถุโบราณยะรัง หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  18  กุมภาพันธ์ 2563
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาล (ซัมเมิส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 1ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายยางขาคีม หมู่ที่ 4,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของที่ระลึกในการฝึกอบรมตามโครงการอบรมแกนนำสุขภาวะชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงอรุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างปรับปรุงปากท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสวนนายบัญญัติ เทียมหมอก หมู่ที่ 6 บ้านซังชะมวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1181 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1182 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เปลตัก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1183 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 3702 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1184 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง เน็ทเวิร์คคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1186 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บฉ-๖๒๐๙ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1187 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอื่นของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1188 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1189 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2563 (ค่าเบ็ดเตล็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1190 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา 2562 (เหรียญรางวัล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1191 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ ๗ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร และ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๒,๕๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1193 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1194 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน รวมเป็นเงิน 90,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1195 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือรับส่งไป - กลับ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1196 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงถนนสายหน้าวัดหนองปด-ทุ่งเหรียง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1197 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการรักปลอดภัยใส่ใจป้องกันเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1198 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสขาม-ท่าม่วง หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1199 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมปั้มน้ำและซ่อมแซมไฟระบบประปาคลองสายมด หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1200 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์นั่งส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5326 สตูล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1201 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าช่อง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1202 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อควาย-ต้นเนียน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1203 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1204 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อข้าวกล่องขนาดเล็กและขนาดจัมโบ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กุมภาพันธ์ 2563
1205 เทศบาลตำบลชุมพล