ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-330927
โทรสาร : 073-330927

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ (แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ สีเขียว) ป้ายทะเบียน 80-8042 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม2565
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม2565
4 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 สิงหาคม2565
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 สิงหาคม2565
6 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ โดยวิธีคัดเลือก  8  มิถุนายน 2565
7 ซื้อถังขยะพลาสติก ตามโครงการจัดซื้อถังพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์2565
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม2565
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสาร) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม2565
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ทั้งหมดคลิก