ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-330927
โทรสาร : 073-330927

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม2565
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม2565
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม2565
4 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 มกราคม2565
5 ซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 ธันวาคม2564
6 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม2564
7 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม2564
8 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน2564
9 ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซล 300 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน2564
10 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดาลอ ทั้งหมดคลิก