ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 ธันวาคม2564
2 จ้างบริการเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน2564
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน2564
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน2564
5 ซื้อชุดตรวจAntigen Test Kit ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พฤศจิกายน2564
6 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 พฤศจิกายน2564
7 จ้างตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางดีและนายกองค์การบรหารส่วนตำบลบางดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน2564
8 ซื้อตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 พฤศจิกายน2564
9 จัดซื้อตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กรณีได้รับผลกระทบจากคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้ผู้ติดต่อที่สั่งให้ผู้ที่มาสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกักตนเองในที่พัก  19 พฤศจิกายน2564
10 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำบาดาลไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑๕ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 พฤศจิกายน2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ทั้งหมดคลิก