ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
15/4 ถ.สิเกา-ควนกุน หมู่ที่ 2 ต.กะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 075-270711
โทรสาร : 075-270711

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๗ (ควนหินส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม2564
2 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ธันวาคม2564
3 จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๘๙๐ ตรัง เข้ารับการตรวจสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เนื่องจากถึงระยะเวลาตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 ธันวาคม2564
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20 ธันวาคม2564
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้กับเครื่องปริ้น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๕-๖๔-๐๐๓๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของทางราชการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 ธันวาคม2564
6 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ อบต.กะลาเส จำนวน ๑ รายการ เพื่อปรับโครงสร้างระบบเว็บไซต์ Version ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 ธันวาคม2564
7 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๗ และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ ๓ แรงม้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 พฤศจิกายน2564
8 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาดมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า พร้อมเชือกและสายไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  4 พฤศจิกายน2564
9 ซื้อหมึกพิมพ์ , แฟ้มอ่อนใส่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแฟ้มอ่อนใส่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุฯ รวม ๓ รายการ สำหรับโครงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 พฤศจิกายน2564
10 จ้างทำป้ายไวนิลและคัทเอ้าท์ สำหรับโครงการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คราวหมดวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 ตุลาคม2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ทั้งหมดคลิก