ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทรศัพท์ : 074740550
โทรสาร : 074740551

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พร้อมเข้าเล่ม ปกเคลือบมัน จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายฮาหมีด-ถนนเลียบเขา หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก  10 กุมภาพันธ์2565
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน 2565
4 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและยาง CRS - ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม2565
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน2565
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม2565
7 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๑๐๑๕ สตูล (ติดฟิล์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  7 มกราคม2565
8 ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ (สีแดง)-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน 2565
9 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน 2565
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน 2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ทั้งหมดคลิก