ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
159 หมู่ที่ 11 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 077 598 508
โทรสาร : 077 598 508

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนพรรษาพร้อมผูกผ้าและตกแต่งดอกไม้ จำนวน 3 คัน สำหรับโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม2565
2 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม2565
3 ซื้อชุดถวายสังฆทานพระสงค์ จำนวน 7 ชุด , ผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 7 ชุด , น้ำดื่มชนิดถ้วย จำนวน 9 ลัง และน้ำแข็ง จำนวน 3 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม2565
4 จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
5 ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
6 ซื้อชุดดตรวจ ATK ขนาดบรรจุ 20 ชุด/กล่อง ยี่ห้อ HIP BIO tech จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 เมษายน2565
7 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 สิงหาคม2565
8 จ้างเหมาจัดทำภาชนะใส่ขยะรีไซเคิล จุดพักขยะรีไซเคิล ตู้ขยะอันตรายชุมชน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
9 จ้างเหมาทำแผ่นพับ จำนวน 500 แผ่น ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ระยะเวลาดำเนินงาน 30 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม2565
10 จ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง 9389 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ บม.001-65-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 กุมภาพันธ์2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ทั้งหมดคลิก