ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725
โทรสาร : 077-961726

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มกราคม2565
2 จ้างจ้างทำโปสเตอร์โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 มกราคม2565
3 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง ระหว่างวันที่ (๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม2564
4 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ม.ค. - มี.ค. 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม2564
5 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ม.ค. - มี.ค 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม2564
6 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ระหว่างวันที่ (๔ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม2564
7 จ้างบริการดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27 ธันวาคม2564
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24 ธันวาคม2564
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม2564
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ธันวาคม2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ทั้งหมดคลิก