ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
26 หมู่ที่ 3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84170
โทรศัพท์ : 077-961725
โทรสาร : 077-961726

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาบริการพี่เลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม2564
2 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ (ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม2564
3 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กรกฎาคม2564
4 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม2564
5 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม2564
6 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม2564
7 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19 กรกฎาคม2564
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ข้าราชการ ระดับ ๓-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 กรกฎาคม2564
9 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าโฟเมก้า (สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม2564
10 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้จัดเลี้ยง (สีน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 กรกฎาคม2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ทั้งหมดคลิก