ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลกรูด
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077-297189 / 077-297335
โทรสาร : 077-297335

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลกรูด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการหินคลุก จำนวน ๑,๓๘๐ ลบ.ม พร้อมเกลี่ยเรียบเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
2 จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
3 โครงการปรับปรุงถนนสายเทศบาลกรูด - ท่าเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด  11 มีนาคม2565
4 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะของเทศบาลตำบลกรูดยี่ห้อ HINO สีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๓๗๖๐ สุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์2565
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 มีนาคม2565
6 จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ตามโครงการวันกตัญญูผู้สูงวัยตำบลกรูด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 เมษายน2565
7 จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง เก้าอี้ โต๊ะ โครงการวันกตัญญูผู้สูงวัยตำบลกรูด ประจำปี พ.ศ. 2565  8 เมษายน2565
8 ???????????????????????? ????? ? ?????? ?????????? ??????????????????  17 พฤษภาคม2565
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6 พฤษภาคม2565
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาคลิ้ง - สวนตรา หมู่ที่ 10  2 พฤษภาคม2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลกรูด ทั้งหมดคลิก