ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
โทรศัพท์ : -081-797-6566

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 พฤษภาคม2565
2 จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าอู่คานเรือ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กุมภาพันธ์2565
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9 กุมภาพันธ์2565
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน 2565
5 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ 2  7 มีนาคม2565
6 ดูแลเว็บไซต์ อบต.เกาะพระทอง ประจำปี 2565  29  มิถุนายน 2565
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน 2565
8 ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  มิถุนายน 2565
9 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์วิบาก กฆ 5557 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16  มิถุนายน 2565
10 วัสดุก่อสร้าง  15  มิถุนายน 2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ทั้งหมดคลิก