ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม2565
2 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 มีนาคม2565
3 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน 2565
4 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลควนทอง จำนวน ๒๒ สาย ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน ๑ สาย และซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง จำนวน ๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10  มิถุนายน 2565
5 ซื้อผ้าสีเหลือง จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม2565
6 จ้างทำป้ายอะคริลิคชื่อหน่วยงานพร้อมด้ามจับ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 พฤษภาคม2565
7 จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม2565
8 ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มีนาคม2565
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10 กุมภาพันธ์2565
10 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดซับเมิ้ลซิเบิ้ล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 มกราคม2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ทั้งหมดคลิก