ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
เทศบาลตำบลบางปู
400 ถ.เพชรเกษม ม. 3 ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073-491315
โทรสาร : 073-491315

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางปู
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกร่องน้ำเพื่อการเดินเรือและเลี้ยงปลา โดยวิธีคัดเลือก  11 เมษายน2565
2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมอ่าวบางปูถึงสายบาลาดูวอ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก  11 เมษายน2565
3 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอย โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  29  มิถุนายน 2565
4 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สายบางปู - ดินแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  29  มิถุนายน 2565
5 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยสวนมะพร้าวยีโอ๊ะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  28  มิถุนายน 2565
6 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ซอยสวนมะพร้าวยีโอ๊ะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  28  มิถุนายน 2565
7 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม สะพานบางปู ถึง ท่อลอด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก  27  มิถุนายน 2565
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน 2565
9 ซื้อวัสดุก่อสร้างใการดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน 2565
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน 2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เทศบาลตำบลบางปู ทั้งหมดคลิก