ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
เลขที่ 412/2 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220
โทรศัพท์ : 075-491192
โทรสาร : 075-491855

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  11 ตุลาคม2564
2 จ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบความปลอดภัยข้อมูลเว็บไซต์สำนักงาน  3 พฤศจิกายน2564
3 จ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และระบบเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21 ตุลาคม2564
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค  6 กันยายน2564
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค  8 กันยายน2564
6 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 กรกฎาคม2564
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24  มิถุนายน 2564
8 ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พฤษภาคม2564
9 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2564
10 จ้างทำเว็บไซต์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ธันวาคม2563
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน ทั้งหมดคลิก